@slattens_gard

@slattens_gardsbutik

På gården just nu...

VÅR & ensamhet...

Denna tid ger mycket tid till eftertanke och reflektion. Vad vill vi utveckla/förändra/förädla? Mycket känns tufft i Corona-tiden men förhoppningsvis kan vi även ta med lärdomar och vishet. Det återstår att se...